Mijn cliënten

Hier geen namen van mensen of beeldmerken van organisaties; mijn cliënten houd ik anoniem. Het zijn individuele personen, ze komen uit allerlei lagen van onze samenleving. Van studenten die nog aan de start van het leven staan en zich nieuwsgierig afvragen wat er voor hen mogelijk is, tot mensen die maatschappelijk gearriveerd zijn en het leven in een nieuwe fase inhoud willen geven.

Mijn cliënten

Het zijn vrouwen en mannen, in thuis- en in beroepssituaties, van jong tot ouder, en van uiteenlopende opleidingsrichtingen. Individueel zijn er grote verschillen, toch hebben zij één ding gemeen: het zijn menselijke mensen die – net als ieder ander – bij tijd en wijle worstelen met de vragen die het leven stelt.

Hier ook geen succesverhalen over wat coaching hen gebracht heeft. Oh, ze zijn er wel – veelvuldig in mijn jarenlange ervaring. Maar wat een cliënt met mij bespreekt, is te eigen en te kostbaar voor deze plek. De onderwerpen zijn vaak stevig. Ze gaan over relaties, nieuwe stappen, grote risico’s, toekomstplannen, ingrijpende keuzes, loopbaanvragen, familieaangelegenheden, zakelijke strubbelingen, soms ook over verdriet.

Mijn cliënten verwachten van mij coaching op het meest persoonlijke vlak, want dat is waar ik specialist in ben. Om hen daarbij maximaal de ruimte te geven, hanteer ik een onwrikbaar uitgangspunt: alles wat wij bespreken is vertrouwelijk – het blijft onder ons.

Privacyverklaring