Eindelijk een helder antwoord op de vraag: maakt geld gelukkig?

Er is een index die geluk meet. Continue, grootschalig en wereldwijd.

Miljoenen mensen uit meer dan 150 landen werken mee aan de enquêtes die voor deze index nodig zijn. De gigantische hoeveelheden data leveren fijne analyses die inzicht geven in hoe mensen hun leven ervaren.

Ik heb het over de welzijnsindex van de Gallup World Poll. Buitengewoon waardevol voor bestuurders en politici. Overheden in vele landen maken er dan ook gebruik van bij de bepaling van hun sociale beleid.

Buitengewoon waardevol ook voor ondernemers.

Heel veel statistiek natuurlijk in deze index. Daar ga ik je niet mee bestoken.

Het gaat mij in dit artikel om één opmerkelijk feit waar de index behoorlijk helder over is. Dat is het antwoord op de vraag die miljarden mensen bezighoudt: kun je geluk kopen met geld?

Je zult maar arm zijn

Er zijn heel wat aanhangers van het adagium geld maakt niet gelukkig. En toch zijn we het er allemaal wel over eens dat afstand doen van je geld je niet naar je geluk zal leiden.

De welzijnsindex bevestigt dat. Sterker nog, armoede is ongelukkig zijn in het kwadraat. Want wie arm is, ervaart ook andere tegenspoed in het leven extra sterk.

Zo komt bijvoorbeeld ziek zijn veel harder aan bij mensen met zeer lage inkomens dan bij mensen met hoge inkomens. Hetzelfde effect zie je bij eenzaamheid.

Blijkbaar is er dus toch wel iets van geld nodig om ons geluk te ondersteunen.

Je zult maar meer dan 65.000 euro verdienen

Een onderzoek binnen de Gallup World Poll over inkomen levert een verrassing op. (Geleend uit Ons feilbare denken van Daniel Kahneman.) Het gaat om een analyse van meer dan 450.000 reacties uit een dagelijkse peiling onder 1000 Amerikanen.

Ik citeer een stukje:

Het inkomensniveau waarboven ervaren welzijn niet langer toeneemt, was een gezinsinkomen van ongeveer 75.000 dollar in gebieden met hoge kosten van levensonderhoud (het kan minder zijn in gebieden waar deze kosten lager zijn). De gemiddelde toename van ervaren welzijn in verband met inkomens boven dat niveau was precies nul.

Dat is interessant!

In de volksmond zou je zeggen:

‘Boven 65.000 euro jaarlijks maakt geld niet meer gelukkig!’

Ergens houdt het blijkbaar op met de relatie tussen jezelf gelukkig voelen en geld verdienen. En die grens lijkt te liggen op 65.0001, 2 euro.

Je kunt niet om geld heen, maar het houdt wel snel op

Ja, je kunt geluk dus kopen met geld.

En tegelijkertijd: nee, je kunt geluk dus niet kopen met geld.

Blijkbaar is het effect van geld op ons geluksniveau van een relatief klein bereik. Het houdt al snel op.

Dat punt wordt zo’n beetje bereikt op het moment dat we voldoende in ons natje en ons droogje kunnen voorzien. En – waarschijnlijk ook – zodra we het gevoel hebben dat ons inkomen ons in staat stelt om in een redelijke welvaart te leven. Een welvaart die past bij de maatschappij die we om ons heen zien en ervaren.

Maar hoewel de invloed van geld op ons geluk dus maar een smal bereik kent, is die invloed wel cruciaal. Van 0 tot 65.000 euro doet geld heel veel met ons en is het onvervangbaar. Je kunt het niet compenseren met iets anders!

Wat is de les?

Geluk kent vele componenten. Geld is er één van. En we kunnen er pas omheen boven 65.000 euro.

Dan draait het vervolgens om een andere boodschap. Die is voor ondernemers zeer interessant:

Het heeft geen zin om in je marketing steeds te hameren op geld verdienen. Genoeg is genoeg. Mensen hebben ook veel behoefte aan andere waarden. De hogere waarden van jouw product of dienst. Benoem ze. Je bereikt er misschien wel het publiek mee met die iets dikkere portemonnee; het publiek dat nu steeds buiten beeld blijft.

Het is ook vrij doelloos om je medewerkers alleen met geld te compenseren. Ook hier geldt: genoeg is genoeg. Boven een bepaald loonniveau slaat de balans om naar intrinsieke motivatie. De auto van de zaak is dan weinig relevant. Het gaat veel meer om de vervulling die je medewerkers vinden in hun werk.

Dus, beste ondernemers, werken aan de inhoud, daar gaat het om. Dat is werken aan werkbeleving en aan een waarden-volle marketing. Eigenlijk heel vanzelfsprekend, want ook bij jullie is het de meesten helemaal niet om het geld te doen.

En wat is de les voor jou zelf, als persoon?

Voel je je niet helemaal happy en denk je dat je dat kunt afkopen met geld? Een dikkere auto? Een nog-verder-weg-vakantie? Zeuren bij de baas om meer salaris?

Vergeet het. Het gaat ‘m allemaal niet worden. Tel je materiële knopen. Ze stemmen vast tot tevredenheid.

Maar kijk na dat tellen ook eens dieper in jezelf. Heb het lef en reflecteer eens. Of – goed idee – praat eens met een coach. De kans is groot dat je heel andere oorzaken ontdekt (en repareert!) onder jouw gevoel van ongerief.

———-

1) Koers 1,15. En met de kanttekening dat je natuurlijk altijd voorzichtig moet zijn met het vertalen van statistiek naar een andere situatie. Maar in dit geval schat ik in dat de vergelijking redelijk betrouwbaar opgaat.

2) De grens van 65.000 euro is natuurlijk niet zo interessant. Zij geldt voor een gemiddelde situatie. Het is zeer waarschijnlijk dat andere gezinssamenstellingen en andere regio’s tot andere bedragen leiden.

Print Friendly, PDF & Email

Een woord over de auteur

Stan Lenssen

Coacht en schrijft op en over thema's van het leven - Professional Certified Coach - gecertificeerd door ICF: de International Coach Federation, die staat voor kwaliteit in coaching. 'Ik voel me mateloos gedreven om mensen te stimuleren het beste in zichzelf te ontdekken en te activeren, zodat we ons leven hier kunnen vormgeven op een manier die iedereen gelukkig maakt.'

0 comments… add one

Leave a Comment

Privacyverklaring