Geduld is een schone zaak! Als we daar toch eens meer van hadden…

Lekker, zo’n puntje appeltaart.

Is bijna niet van af te blijven.

Maar wat zou jij doen als ik je nu zou aanbieden dat je morgen 2 punten krijgt, mits je bereid bent om de punt van vandaag te laten staan?

Eerlijk zeggen.

Hoe wij in elkaar steken

In het boek Wilskracht van Roy Baumeister en John Tierney staat iets belangwekkends over hoe wij mensen in elkaar steken. Samengevat komt dat hierop neer:

Een kleine beloning op korte termijn verdringt makkelijk een grote beloning op lange termijn. Ondanks dat ons rationele brein heel goed beseft dat we onszelf daarmee ernstig tekort doen.

Het is in allerlei onderzoeken aangetoond.

Een voorbeeld:

Mogen we kiezen uit 1000 euro over 6 jaar ontvangen of 2000 euro over 9 jaar ontvangen, dan kiezen we voor de 2000 euro.

Echter; mogen we kiezen uit 1000 euro over 0,5 jaar ontvangen of 2000 euro over 3,5 jaar ontvangen, dan kiezen we voor de 1000 euro.

Frappant toch?

Bij mensen die verslaafd zijn, blijkt dit korte-termijn-denken overigens nog extremer. De drang om te scoren, te drinken of te roken, eist snelle bevrediging. Daar mag heel veel voor wijken.

Wij zijn korte-termijn-denkers. Bovendien geldt: hoe groter de nood, hoe makkelijker alle rationele argumenten om geduld te hebben, verdrongen worden. Hoe meer we dus het grote plaatje uit het oog verliezen.

Wat is de boodschap voor ons ondernemers?

Weten dat je op de goede weg bent en dan geduldig doorgaan, is onmetelijk belangrijk.

Het duurt even – en soms is even tergend lang – voordat jouw inspanningen vruchten afwerpen. Die tijd, waarin er weinig resultaat jouw kant op komt, is de meest risicovolle tijd van ondernemen.

Dat is de tijd waarin jij makkelijk denkt dat je niet goed bezig bent. De tijd waarin je dus ook makkelijk verleid wordt om de lange termijn uit het oog te verliezen.

De tijd waarin de nood hoog wordt! De tijd waarin je makkelijk jouw principes laat wijken.

Doorzie dat het anders is en vertrouw erop dat het resultaat komt.

Na de dip ga je steil omhoog

Ga niet experimenteren, maar hou vast aan jouw grote ideeën. Speel vooral geen paniekvoetbal en pas op voor het Shiny Object Syndrome.

En lees De Dip van Seth Godin nog eens. Dat is dat kleine, waardevolle boekje dat je dat grote inzicht geeft:

De dip is de succescurve. Het is de worsteling waar je doorheen moet om succes te krijgen. Na de dip ga je steil omhoog.

De dip hoort erbij, want om te kunnen pieken heb je nou eenmaal dalen nodig.

Bedenk: als de nood hoog voelt, spreek dan altijd wat extra geduld aan. Het zou namelijk wel eens heel goed kunnen dat de opgaande lijn naar de grote beloning binnen handbereik ligt.

Print Friendly, PDF & Email

Een woord over de auteur

Stan Lenssen

Coacht en schrijft op en over thema's van het leven - Professional Certified Coach - gecertificeerd door ICF: de International Coach Federation, die staat voor kwaliteit in coaching. 'Ik voel me mateloos gedreven om mensen te stimuleren het beste in zichzelf te ontdekken en te activeren, zodat we ons leven hier kunnen vormgeven op een manier die iedereen gelukkig maakt.'

0 comments… add one

Leave a Comment

Privacyverklaring