Hoe kun je leiding geven aan jezelf, zodat ambities acties worden?

We leven in een tijd waarin we ‘Kerk, Staat en Vereniging’ niet meer toestaan om te bepalen wat wij doen.

Vroeger werd je geleid. Nu hebben we dat juk van ons afgeschud. Dat geeft een enorme vrijheid.

Tegelijkertijd worstelen we met die vrijheid

  • Wat is goed voor mij?
  • Wat past bij mij?
  • Waar word ik gelukkig van?

Dat zijn vragen waarop voorheen van buitenaf antwoord gegeven werd. De drie-eenheid van hierboven bepaalde wel wat goed voor je was.

Makkelijk.

Maar het maakte van veel mensen ook volgzame instrumenten die nauwelijks aan het benutten van hun echte talenten toekwamen. Laat staan aan het ervaren van enige levensvervulling.

Nu moet en wil je zelf die antwoorden vinden. Dat is fijner en beter voor jezelf. En, op een ander niveau, ook voor de wereld.

Maar vrijheid schept geen eenvoud. We merken dat het invullen van onze antwoorden lastig is.

De wereld is complex geworden

Behalve de verkregen vrijheid, is er nog iets fundamenteels veranderd.

Vroeger was de wereld klein en overzichtelijk. Je keek naar je eigen dorp of stad. Daar speelde alles zich af. Had je een bedrijf, dan bediende je daarmee klanten in de buurt. En naar je baan? Dat deed je met de fiets, of hooguit een kwartiertje in de auto.

Landelijk denken, of zelfs op wereldniveau, dat stond ver van de meeste mensen af.

Die grotere complexiteit vertaalt zich ook in een overvloed aan keuzes. Er is zo veel meer, zowel materieel als immaterieel. Alles lijkt bovendien bereikbaar. We kunnen de hele wereld bereizen. Materiële zaken zijn met één druk op de knop verkrijgbaar.

We leggen elkaar ook grote ambities op. Je moet alles geproefd, geprobeerd en gedaan hebben in dit leven. Anders heb je het niet ten volle benut.

Een lijst die ons verlamt

Onze herwonnen vrijheid en de toegenomen complexiteit van de wereld, werken op veel mensen verlammend. We kunnen zo veel meer en daarin moeten we nu zelf onze keuzes maken. En ook nog eens onszelf aansturen in de uitvoering daarvan.

Dat wordt vooral spannend als het over levenskeuzes gaat. Over je loopbaan, over je bedrijf, over relaties.

Want de consequenties van beslissingen die je neemt, zijn lastig te overzien. Wat ga je winnen? Wat ga je verliezen? Hoe groot zijn de kansen dat je slaagt? Of dat het op een falen uitdraait? En is dat dan erg? Hoe ga je daarmee om?

Vroeger lagen het oordeel en de verantwoordelijkheid bij de instituten die we hoger achtten dan onszelf. Nu moet je jezelf hierin gaan leiden.

En daar start voor veel mensen de blokkade: jezelf leiden. De vele ambities die er zijn, wil je liefst omzetten in acties. Dat lukt maar mondjesmaat.

We merken dat dagelijks. We hebben mooie plannen, een lijstje vol. Maar maken we op het einde van de dag de balans op, dan zien we vaak dat er maar weinig punten van ons lijstje zijn afgestreept.

Dat frustreert.

Waar verlangen we naar?

Je kunt je natuurlijk afvragen: was dat lijstje wel oké? Had het er niet van begin af aan heel anders uit moeten zien?

En dat is dus precies waar het antwoord op het hele vraagstuk begint. Vele stappen terug. Bij hoe dat lijstje in zijn allereerste oorsprong tot stand komt. Bij onze oorsprong! Wie ben je eigenlijk? Terug bij de 3 vragen waar dit artikel mee begon.

Waar verlangen we eigenlijk naar?

We zijn op zoek naar een nieuwe steunpilaar. Een bron die ons helpt bij het vinden van onszelf, onze oorsprong. Een bron die ons helpt het pad uit te zetten dat bij ons past.

Maar dan wel één die ons vrij laat in onze keuzes. Die onze verantwoordelijkheid en onze zelfstandigheid respecteert.

En er is meer dat we verlangen.

We zoeken manieren om onszelf te kunnen sturen. Zodat we uit de overvloed kunnen kiezen. Op een verstandige en haalbare manier. Want we willen veel kansrijker worden om onze ambities ook daadwerkelijk naar acties te vertalen.

Waar het op neer komt is dat we leren hoe we de leiding krijgen over ons eigen leven. Dat we de kunst gaan beheersen van leiding geven aan onszelf. Zodat we daadwerkelijk realiseren wat we onszelf beloven.

We zoeken inspiratie om onszelf te motiveren echte stappen te zetten, richting onze ambities.

Hoe kun je leiding geven aan jezelf?

Die inspiratie werd vroeger van buitenaf aangereikt. Nu is het zaak dat je haar in jezelf opdiept. Want dat houd je vrij, zelfstandig en verantwoordelijk. Dat juk van vroeger wil je immers niet meer terug.

Zij zit er, die inspiratie. Maar hoe activeer je haar?

En moet je dat alleen willen doen?

Nee.

Dat alleen doen, is bovendien bijna onmogelijk. Daarvoor heb je te veel blinde vlekken, te veel ingesleten gewoontes, te veel zienswijzen die je als waarheid beschouwt.

Dat alleen doen zou het pad ook veel te lang voor je maken. Je tijd is je kostbaarste bezit. Je hebt één leven hier. Dat wil je optimaal benutten.

Het hoeft ook niet alleen.

Hier is waar coaching je fantastisch zal helpen. Want een coach wijst je wegen om de inspiratie in jezelf te vinden. Hij stelt je de vragen die maken dat je tot jouw kern doordringt.

Daar ligt niet alleen jouw inspiratie. Daar liggen ook jouw antwoorden op de overvloed aan opties die jouw leven je biedt. Je zult verrast worden door talenten waarvan je niet wist dat je ze had.

Een coach opent luikjes in je, waardoor je ontdekt dat je over een enorm potentieel beschikt. Dat potentieel kun je inzetten om je ambities naar acties te vertalen.

Een coach spiegelt je ook in dat proces. Zodat jij de actievorm kiest die het beste voor jou werkt en het snelste tot resultaten leidt.

Door coaching groeit je vermogen om leiding te geven aan jezelf. Je blokkades lossen op. Coaching maakt dat jij groeit in deze wereld en deze wereld groeit door jou.

PS:
Bij de foto hoort nog een verhaaltje. Ik heb de foto gemaakt tijdens een ontmoeting op het MKB Ondernemerscongres 2014 met hockeyer Roderick Weusthof. In 2012 maakte hij deel uit van het Nederlandse heren-hockeyteam. Dat team won in dat jaar een zilveren plak op de Olympische Spelen van Londen. Daarvoor moesten grote persoonlijke worstelingen binnen het team overwonnen worden. Rond die worstelingen ontstond veel commotie in de pers. Het zag er dan ook eerst helemaal niet naar uit dat het team in de prijzen zou vallen. Ze wisten zich echter, mede dankzij mentale coaching, fenomenaal te herpakken. Het zijn deze verhalen die inspireren als het gaat om ambities omzetten in acties.

Print Friendly, PDF & Email

Een woord over de auteur

Stan Lenssen

Coacht en schrijft op en over thema's van het leven - Professional Certified Coach - gecertificeerd door ICF: de International Coach Federation, die staat voor kwaliteit in coaching. 'Ik voel me mateloos gedreven om mensen te stimuleren het beste in zichzelf te ontdekken en te activeren, zodat we ons leven hier kunnen vormgeven op een manier die iedereen gelukkig maakt.'

0 comments… add one

Leave a Comment

Privacyverklaring