Mijn ommezwaai (deel 2 – ontknoping)

Goeroes maken niet gelukkig.

Toen ik na de zomer van 2013 startte met mijn derde jaarprogramma voor een groep cliënten, gebeurde er iets onvoorziens.

In het tweedaagse seminar waarmee het programma aanving, kreeg ik een bijzonder verzoek van 2 van de 9 groepsleden. Zij wilden graag op een andere manier gecoacht worden. Niet in de groep, maar individueel.

Zij vroegen mij om een eigen, pasmaat coachingstraject. En zij hadden daar goede redenen voor. Allebei verkeerden zij met hun onderneming in een fase die behoorlijk afweek van het groepsgemiddelde. Het programma dat ik voor de groep had samengesteld, zou voor deze 2 mensen slecht werken.

De artsenmetafoor

In het trainingsprogramma dat ik in 2012 volgde om gecertificeerd business coach te worden (lees Mijn ommezwaai deel 1), werd regelmatig de metafoor aangehaald van de arts:

Mensen komen bij jou omdat ze voelen dat er iets met hen loos is. Vervolgens presenteer jij aan hen jouw universele behandelplan. Ga nooit pasmaat een programma leveren omdat de cliënt erom verzoekt. Hij of zij kan niet de kapitein zijn over de inhoud. Die cliënt had immers nooit bij jou aangeklopt als hij of zij de oplossing zelf al wist. Jij bent de ‘arts’, alleen jij kunt beoordelen wat nodig is.

Klinkt logisch en helemaal in het belang van de cliënt. Maar was het echt wel zo logisch? En zat er ook niet nog een ander belang achter?

Een eenheidsoplossing bieden onder het mom dat die voor elke groepsdeelnemer goed is, biedt je ook de kans om te kunnen opschalen. Een groep op een en dezelfde inhoud coachen, is natuurlijk commercieel veel aantrekkelijker dan mensen persoonlijk coachen in afzonderlijke trajecten.

Maar ja, zodra aan de eenheidsoplossing getornd wordt, wordt er natuurlijk ook getornd aan jouw omzet. Niet doen dus, was het advies in de training die ik in 2012 volgde.

Grote verbazing

Maar nu had ik hier 2 ‘patiënten’ die verzochten om een persoonlijk behandelplan. Zij brachten dat idee van de artsenmetafoor behoorlijk aan het wankelen, want zij hadden het goed voor zichzelf gediagnostiseerd.

Ik voelde er eigenlijk veel voor om op hun verzoek in te gaan. Ze kwamen beiden met een goed verhaal. Ik kon me prima in hun argumenten vinden. En ik was eigenlijk helemaal niet zo gecharmeerd van die toch wel ietwat arrogante en ook niet volledig zuivere artsenmetafoor.

Bovendien was er nog iets gebeurd met dat jaarprogramma 2013/2014 wat opvallend was en waar ik niet direct een verklaring voor had.

Ik had aan alle deelnemers het aanbod gedaan om bovenop het groepsprogramma een extra module te kopen die bestond uit een individueel traject van pure 1-op-1 coaching. Wilde je daaraan deelnemen, dan was dat een stevige extra investering.

Ik had een enkeling verwacht in zo’n individueel traject, maar tot mijn grote verbazing maakte iedereen gebruik van het aanbod.

De signalen kwamen dus van alle kanten binnen: individuele begeleiding werd toch wel heel erg wenselijk gevonden.

Een coach is echt iets anders dan…

Intussen deed ik op mijn eigen leer- en zoektocht veel nieuwe inzichten op omtrent coaching. Onder andere dat je als coach een fundamenteel andere rol inneemt dan wanneer je een trainer, een adviseur of een leraar bent.

Waar de trainer, de adviseur en de leraar behoorlijk directief zijn – zij vertellen de cliënt wat te doen – is de coach veel meer een begeleider. Hij vertelt je niet wat te doen, maar hij laat het je zelf ontdekken.

Een coach vervult de rol van de facilitator. Hij is een vragensteller – een vaardigheid die overigens veel vakkunde vereist. Hij laat je ontdekken welke mogelijkheden je allemaal in je hebt, je nog onontdekte potentieel. En prikkelt je vervolgens om zelf oplossingen aan te dragen voor de vraagstukken die je tegenkomt.

Op die manier wordt er iets essentieels toegevoegd aan die oplossingen: het zijn niet zomaar oplossingen, je bent er als cliënt echt eigenaar van. Je omarmt ze en ze passen helemaal bij jou. Dat is zeer krachtig, want het betekent dat je er ook vol voor gaat om die oplossingen te implementeren.

Coachen is dus fundamenteel anders dan trainen, adviseren of lesgeven. Coaching gaat over 2 dingen:

 • Bewustzijn ontwikkelen, waardoor je meer van je potentieel ontdekt
 • Verantwoordelijkheid vergroten, waardoor je zelfstandiger wordt als mens

Coaching draagt enorm bij aan zelfontwikkeling en aan het creëren van autonome en sterke mensen. Coaching maakt mensen onafhankelijk. Directief vertellen wat iemand doen moet, doet het tegenovergestelde.

Samen van resultaat-gedreven naar resultaat-gericht

Ik vroeg mij af of mijn cliënten niet onbewust dit juist al in de gaten hadden. Dat dit sterke verlangen naar autonomie en kracht ze instinctief vertelde dat je dat niet kunt krijgen in een programma met een syllabus vol recepten, maar dat je daar individuele begeleiding bij nodig hebt.

Ik ging in ieder geval een jaar in waarin ik veel individuele coaching gaf. Voor elk van de 2 speciale verzoeken creëerde ik een pasmaat traject. En voor de groepsleden was het groepsprogramma de basis en lag het zwaartepunt op 1-op-1 sessies.

Het was uiteraard complexer om dit zo te organiseren, maar mijn cliënten konden nu individuele doelen stellen en daaraan werken (en ze eventueel ook aanpassen).

Het was een proces van verandering.

We schakelden samen van resultaat-gedreven naar resultaat-gericht werken. Dat is een wezenlijk andere insteek. Een die getuigt van het inzicht dat je niet kunt afdwingen wat er op het eind van de rit ligt. In elk traject dat om persoonlijke ontwikkeling draait, is de echte winst gelegen in de groei die je persoonlijk doormaakt.

Soms gaat die groei met dribbelpasjes, soms gaat het met zevenmijlslaarzen. Kleine of grote stappen, ze zijn allemaal even significant, want even noodzakelijk. Het hard meetbare doel is daar ondergeschikt aan.

Terugkijkend op 2013/2014 ben ik erg dankbaar voor het feit dat mijn cliënten mee durfden te veranderen in dat proces.

De noodzaak van een veilige omgeving

Ik was nu behoorlijk overtuigd van 2 dingen:

 • Individuele coaching is veel krachtiger dan groepsprogramma’s
 • Een coachingstraject gaat over zelfontwikkeling en niet over het dogma van een eindresultaat

Iedere persoon zit in zijn eigen fase, ieder persoon heeft zijn eigen vragen, iedere persoon heeft zijn eigen verlangens. Dat vraagt om een 1-op-1 benadering. Dan kun je het meeste bewerkstelligen.

In zo’n setting is er ruimte om persoonlijke issues naar voren te brengen. En zeker weten dat die komen als het gaat om zelfontwikkeling. Het is dan geen luxe maar noodzaak om in een veilige omgeving met iemand volledig vertrouwelijk te kunnen sparren.

In zo’n setting geef je de cliënt ook ruimte om, afgeschermd van de hectiek van de dag, na te denken over zijn of haar bedrijf. Je biedt een sfeer aan waarin iemand volledig open kan staan voor zelfreflectie. Even los van tijdsdruk, en zonder de ogen van anderen op zich gericht te voelen.

Als ik er ben, wordt het zorgelijk

Geruisloos maar welbewust koos ik dus steeds meer voor een model van individuele coaching.

Inmiddels was ik eind 2013 ook gestopt met de events. Ik was helemaal klaar met die manier van verkopen. Ik wilde het zuiverder en sympathieker.

In 2014 ging ik op zoek naar mijn manier van acquisitie doen. Ik experimenteerde met webinars en informatie-avonden, en nodigde mensen uit voor open gesprekken. Daarin konden ze proeven aan die andere, non-directieve, manier van coaching.

Vervolgens bespraken we dan samen een eventueel traject of een coachingsmiddag.

Dat schiep een heel andere sfeer. De man of vrouw aan de andere kant voelde zich gehoord en ik vocht niet met mijzelf om te moeten scoren. En het bleek te werken, want het bracht me nieuwe cliënten.

Wat er vervolgens in die trajecten en coachingsmiddagen gebeurde, was magisch. Mensen kwamen tot grote zelfinzichten. Soms was dat heel emotioneel. Altijd gaf het grote doorbraakmomenten. Dit was voor mij de zoveelste bevestiging dat 1-op-1 coaching in een honderd procent vertrouwelijke en veilige setting veruit het beste kader is voor serieuze transformatie.

Hiermee doorgaan en er verder mijn pad in vinden, is één van mijn doelen voor 2015.

Ben ik er daarna helemaal uit? Nee, het is ook mijn zelfontwikkeling. Wat ik zie is dat ik mooie stappen voorwaarts maak. Die blijf ik zetten, maar het zou me zorgen baren als ik op een gegeven moment zou denken dat ik er ben.

Wat was de echte ommezwaai?

Dit was een stevige switch op mijn expeditie. Ik blik nog één keer terug voor ieder ander die ook in dit prachtige coachvak zit en die nieuwsgierig is of ook voor hem of haar hier wat valt te leren.

Wat was nou eigenlijk de kern? Wat was mijn echte ommezwaai?

Die zit hem in de rol die ik wilde spelen met mijn groepscoaching en met mijn events. Ik wilde heel stiekem een klein beetje de goeroe zijn.

Nu zijn goeroes prima. Voor een inspiratiemoment, voor een adrenalineshot. Af en toe heb we dat allemaal gewoon nodig.

Maar hoe is het na 2 weken? Wat gebeurt er dan bij mensen? Wat beklijft van de inzichten? Hoe diep zijn eigenlijk die inzichten?

Hoe duurzaam is de verandering bij de cliënt? Hoe duurzaam is zijn of haar bedrijf ontwikkeld?

Goeroes maken niet gelukkig

Een bedrijf bouw je niet op adrenalineshots. Een bedrijf bouw je op persoonlijke groei. Dat is een serieus en continue transformatieproces.

Goeroes maken niet gelukkig. Ik werd er zelf niet gelukkig van, want ik verloochende mijn kernwaarden, en ik voelde dat het ook voor mijn cliënten anders moest. Met een andere rol van mij zouden ze beter geholpen zijn.

Mijn switch was een principiële keus. Wie wilde ik zijn als coach: een leider of een bégeleider?

Goeroes maken afhankelijk. Het draait om hen. Ze creëren discipelen.

Maar coaching gaat om begeleidende waarden:

Bewustwording en zelfontwikkeling. Ruimte scheppen en inzichten openen, krachtige vragen stellen. Kortom een effectief kader scheppen dat de autonomie en onafhankelijkheid van mensen versterkt.

Print Friendly, PDF & Email

Een woord over de auteur

Stan Lenssen

Coacht en schrijft op en over thema's van het leven - Professional Certified Coach - gecertificeerd door ICF: de International Coach Federation, die staat voor kwaliteit in coaching. 'Ik voel me mateloos gedreven om mensen te stimuleren het beste in zichzelf te ontdekken en te activeren, zodat we ons leven hier kunnen vormgeven op een manier die iedereen gelukkig maakt.'

15 comments… add one
 • Nick Schaart 10 mrt 2015, 11:13

  Spot on, Stan!
  Dank je voor je mooie blog.

 • Aleid Overbeek 10 mrt 2015, 11:22

  Hoi Stan,
  Mooi om jouw ontknoping te lezen en dat ik 1 van die klanten ben die met jou met het individuele coachingsproces verder is gegaan en met resultaat. Dat wil ik ook weer met mijn klanten bereiken. Juist gisteren ontving ik een testimonial van een klant van mij waarin ook iets stond over goeroes. Ik had het zelf nog niet zo benoemd, maar sluit prachtig aan bij jouw blog;

  (citaat van mijn klant Liliane Minnoy uit België):
  Wat mij vooral aansprak bij koraalcoaching ( gedurende het ganse traject) is je nuchtere kijk op de dingen, je oprechte hartelijkheid en je directe aanpak. Geen goeroe toestanden of onnodige ballast. What you see is what you get, punt!

  Dank voor jouw lessen Stan!,
  Hartelijke groet, Aleid Overbeek, Koraalcoaching

  • Stan Lenssen 10 mrt 2015, 13:44

   Hoi Aleid,

   Je maakt me erg blij met je openhartigheid. Dat ondersteunt mijn verhaal enorm.
   En het is fantastisch om te lezen hoe jouw klant de inzichten daarin ook nog eens bevestigt. Super en dank je wel dat je dat deelt.
   Ze maakt je een mooi compliment waar jij zelf alle credits voor verdient. Je vasthoudendheid en je trouw aan jouw uitgangspunten geven je dit mooie resultaat.
   Ik ben en blijf trots op het feit dat ik jou mag begeleiden 🙂

   Warme groet,
   Stan

 • Marlène Langbroek 10 mrt 2015, 14:29

  Hi Stan,

  Dank je voor je mooie, openhartige verhaal. En ja, ik was een van die twee deelnemers die al op de eerste dag van het groepsprogramma zich afvroeg wat ze daar deed. Ik herinner me nog goed ons korte wandelingetje in de lunchpauze waarin je mij een voorstel deed voor een alternatief.
  Groei moet komen van binnenuit. Als coach kun je je bijdrage leveren aan een goed ‘wortelstelsel’, doorbraken en goede voeding op zijn tijd. Dat werpt zeker zijn vruchten af. 🙂

  • Stan Lenssen 10 mrt 2015, 15:13

   Hi Marlène,

   Zoals je begrepen hebt uit het artikel, herinner ik het mij ook nog heel goed 😉
   Ik ben intussen ontzettend blij dat wij er op deze manier invulling aan hebben gegeven. Dat heeft ook mij heel veel gebracht.
   Dank je wel voor je grote loyaliteit.

   Warme groet,
   Stan

 • Dag Stan,

  Bedankt voor deze bijzondere ontknoping. Ik keek er naar uit! Ik was een van de klanten die het volledige derde jaarprogramma meemaakte en daarmee jouw ommezwaai van heel dicht bij. Het was te voelen dat er iets in de lucht hing. Dit smaakt naar meer inzichten delen over het boeiende vak coaching en training.

  Hartelijke groet,

  Francine Hendriks | Zinspraak®

  • Stan Lenssen 10 mrt 2015, 22:59

   Dag Francine,

   Dank je wel voor je openhartigheid.
   Ik zeg wel eens: ‘Mijn grootste leermeesters zijn mijn cliënten.’ Lijkt me aardig van toepassing hier 😉
   Ik ga beslist nog meer inzichten delen. Dank voor de stimulans.
   En tot snel, zodat we weer ervaringen kunnen delen.

   Groeten,
   Stan

   • Dag Stan,

    Kun je ook vertellen wat je speciaal van mij als klant leerde? Ik vind het zeer aantrekkelijk om te weten wat ik jou te bieden had zonder me er zo speciaal van bewust te zijn.

    Hartelijke groet,

    Francine Hendriks | Zinspraak®

    • Stan Lenssen 13 mrt 2015, 13:48

     Dat wil ik je zeker graag vertellen Francine. Zullen we dat buiten de discussie op het blog doen? Vind ik zuiverder.
     Ik mail je.

     Groeten,
     Stan

 • Hubrien 10 mrt 2015, 18:50

  Mooi Stan. Goodluck met je verdere ontwikkeling.
  ik heb voor mijzelf zowel groepscoaching en individuele coaching gedaan (en dat zal zeker periodiek de rest van mijn leven blijven, omdat ik me wil blijven ontwikkelen…) .
  Mijn ervaring is dat beiden heel zinvol zin, dus ook groepscoaching kan heel krachtig zijn. Individueel begeleiding tijdens zo’n traject is daarbij inderdaad (ook) essentieel.
  Tot zover.
  Hartelijke groet,
  Hubrien

  • Stan Lenssen 10 mrt 2015, 23:06

   Hi Hubrien,

   Ik kan me die mix bij jou helemaal voorstellen. Dat individueel coachen voor mij nu hoofdzaak is, heeft uiteraard ook alles te maken met de definitie van coaching die ik hanteer.
   Dat jij de combi toepast, lijkt me uitstekend passen bij de setting van waaruit jij werkt (je financiële expertise).
   Ook jij veel succes en dank voor je inhoudelijke support.

   Groeten,
   Stan

 • Alice Sanders 10 mrt 2015, 21:56

  Hi Stan,

  Zo mooi en eerlijk hoe je alles beschrijft! Precies zoals je bent en wat je hebt doorgaan. Geweldig dat ik met je mocht samenwerken en dit proces van dichtbij heb mogen meemaken.

  Succes!
  Alice

  • Stan Lenssen 10 mrt 2015, 23:08

   Hoi Alice,

   🙂 🙂 🙂

   Je hebt me warm en geweldig ondersteund. Ik ben blij je te kennen.
   Dank je wel Alice,
   Stan

Leave a Comment

Privacyverklaring