Privacyverklaring – Stan Lenssen, PCC

Stan Lenssen coach en schrijver, gevestigd aan Langswater 223, 1069 TS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stan Lenssen coach en schrijver (KvK-nummer: 60019794)
https://stanlenssen.nl
Langswater 223
1069 TS Amsterdam
+31 6 41367814

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik – Stan Lenssen coach en schrijver – verwerk persoonsgegevens van jou wanneer je gebruik maakt van mijn diensten. Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk (alleen voor zover je ze aan mij verstrekt):

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • skype-adres
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in e-mail, mondeling en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over iemand jonger dan zestien, neem dan contact met me op via stan@stanlenssen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ben je cliënt van mij of heb je informatie bij me ingewonnen om mogelijk cliënt te worden, dan verwerk ik jouw persoonsgegevens om onze (mogelijke) overeenkomst uit te kunnen voeren. Daarvoor heb ik minimaal je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en banknummer nodig. Zonder die gegevens kan ik je niet van dienst zijn. (Dit heet: de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang.) 

Ik verwerk de persoonsgegevens die je in dit kader hebt verstrekt, met de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van jouw betaling.
 • Om contact met je te kunnen leggen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens met als doel:

 • Geïnteresseerden mijn e-mailnieuwsbrief te zenden.
 • Mensen de gelegenheid te geven reacties te plaatsen op mijn weblog.
 • Mensen de gelegenheid te geven mij een vraag of opmerking te mailen via de website (contactformulier).

Elke persoon die zich op de e-mailnieuwsbrief abonneert of contact opneemt via het contactformulier van de website, wordt specifiek om akkoord gevraagd voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij of hij daarbij afgeeft. (Dit heet: de wettelijke grondslag toestemming.)

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een cliëntovereenkomst
  Bewaartermijn: zolang de cliëntovereenkomst in uitvoering is en zeven jaar daarna.
  Reden: voor de levering van mijn diensten en producten, mijn bedrijfsadministratie, en de wettelijke bewaartermijn fiscus.
 • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een informatieaanvraag om mogelijk een cliëntovereenkomst aan te gaan, zonder dat dit tot een overeenkomst heeft geleid
  Bewaartermijn: zolang wij contact hebben over de informatieaanvraag en twee jaar daarna, of tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens. (Wanneer ons contact leidt tot een cliëntovereenkomst, zie dan hierboven bij ‘Persoonsgegevens ten behoeve van een cliëntovereenkomst’.)
  Reden: om je vragen op te kunnen volgen en je te kunnen informeren over mijn diensten en producten.
 • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van contactlegging via de website
  Bewaartermijn: zolang wij contact hebben over de vraag of opmerking en twee jaar daarna, of tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens.
  Reden: om je vraag of opmerking op te kunnen volgen.
 • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van toezending van de e-mailnieuwsbrief
  Bewaartermijn: zolang de e-mailnieuwsbrief actief is en jij je niet uitschrijft.
  Reden: om je de e-mailnieuwsbrief te kunnen zenden.
 • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van plaatsing van een reactie op het weblog
  Bewaartermijn: zolang het weblog op de website staat, of tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens.
  Reden: om je reactie te kunnen plaatsen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hier volgt een overzicht van deze organisaties en de werkzaamheden die zij voor mij uitvoeren:

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik bevorderen het gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld voorkeursgegevens. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Mijn site gebruikt de volgende cookies of vergelijkbare technieken:

 • Social Media tracker Gravatar
  Domein waar gebruikt: www.stanlenssen.nl (alle weblogberichten, bij de reacties).
  Functie: plaatst een avatar (kleine afbeelding of foto) bij reactie van reageerder als deze bij Gravatar een avatar geregistreerd heeft.
  Bewaartermijn: n.v.t.
  Privacyverklaring Gravatar: https://automattic.com/privacy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een ander (bijvoorbeeld een door jou genoemde organisatie) te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar stan@stanlenssen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek, in elk geval binnen vier weken.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website beschikt over een SSL-certificaat; de gegevens die jij daar met mij uitwisselt worden onleesbaar versleuteld verzonden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stan@stanlenssen.nl.

Privacyverklaring downloaden als pdf-bestand

Wil je de privacyverklaring downloaden? Dat kan via deze link.

Privacyverklaring