algemene competentieverwachting

Hoe het misgaat met de sociale media

Meestal stel ik mijn wekker in op vijf minuten vóór het nieuws, zodat ik ’s ochtends met muziek wakker wordt. Deze keer had ik me vergist. Ik viel middenin het verhaal van de nieuwslezer. Hij bracht een verontrustend bericht. Waar ging het over? Een alarmerend aantal mensen trekt bij de dokter aan de bel. De [...]

Ten prooi aan het wedloopsyndroom

Enige tijd terug bracht ik het weekend door op een vakantieparadijs voor hoog opgeleide jonge ouders met hun kinderen. Gewoon, in ons mooie Nederland aan de Noordzee. Zelf behoor ik niet tot de doelgroep; het was een toevalligheid dat ik daar belandde. Ik ervoer het als een onwerkelijk wereld – die verzamelplaats van gezinnen met [...]

Stress als levensverlenger

‘Uit onderzoek naar de levensstijl van hoogbejaarden komt steeds weer naar voren dat deze lange overlevers altijd, ook op hogere leeftijd, een gezonde dosis stress ondervinden.’ – Theo Compernolle in Stress, vriend en vijand. Er bestaat een sterk positief verband tussen de stress van het leven aangaan en een hoge leeftijd bereiken. Lange overlevers blijken [...]

De jongens van de kattenbakcentrale

Start-ups zijn van alle tijden. In de jaren 30 reed in Amsterdam een speciale groep fietskoeriers rond: de kattenbakcentrale-jongens. In een stad vol oude panden en waar mensen en bedrijvigheid dicht opeengepakt zijn, is er de voortdurende dreiging van een muizenplaag. Katten zijn effectieve bestrijders van muizen. Door de eeuwen heen zie je dat de [...]

Privacyverklaring