chaos

Worden we steeds dommer?

Mensen zijn als alle dierlijke creaturen: wij verplaatsen ons naar die leefgebieden waar we voedsel en veiligheid vinden. Vervolgens gaan we op zoek naar soortgenoten. We kunnen niet anders; we zijn nou eenmaal ‘sociaal gebouwd’, voedsel en veiligheid zijn niet genoeg voor ons overleven. We hebben ook liefde nodig, erkenning en samenwerking met andere mensen. [...]

Grip op de chaos van een Rampjaar

1672 staat in de Nederlandse geschiedenis te boek als het Rampjaar. Het was het jaar waarin de gebroeders de Witt, de 2 briljante staatsmannen die de Nederlandse Republiek bestuurden, op beestachtige wijze werden omgebracht door een doldrieste bevolking die in blinde paniek was. Enkele maanden daarvoor in datzelfde jaar werd het land overrompeld door de grootste [...]

Privacyverklaring